Diven by law
LT/ EN

Bendrovių parengimo akcijų pardavimui, akcijų pirkėjų/pardavėjų paieška

Dirbdami verslo teisės srityje ir bendradarbiaudami su vietinėmis ir užsienio advokatų kontoromis Yves advokatų kontoros teisininkai jaučia verslo pulsą ir bręstančius pasikeitimus vienoje ar kitoje pramonės ir paslaugų srityje. Tuo pačiu kontaktuojant su vietiniais ir užsienio verslininkais bei teisininkais, konsultuodamiesi su klientais, Yves gali padėti surasti pribrendusio pasikeitimams verslo ar jo dalies pirkėjus ar pardavėjus. Galimas anonimiškas kliento interesų atstovavimas.

Teikiamas sprendimas apima parengiamąjį darbą bendrovėje teisiniam patikrinimui atlikti (angl. due diligence),  atitikties teisės reikalavimams patikrinimo atlikimą ar kliento atstovavimą jį atliekant (pardavėjo atstovavimo atveju), akcijų pirkimo-pardavimo sutarties parengimą ir interesų atstovavimą derybose, registro duomenų atnaujinimo sandoriui pasibaigus, naujos įmonės integravimą į pirkėjo struktūras bei skirtingų įmonių politikų suvienodinimą. Siūlomos paslaugos tinka tiek verslą (jo dalį) linkusiam parduoti, tiek siekiančiam įsigyti klientui.