Diven by law
LT/ EN

 

APIE PRO BONO

Pro bono publico - iš lotynų kalbos išvertus - visuomenės gėriui, dažniausiai vartojama sutrumpinta - Pro bono, reiškianti nemokamai dirbamą profesinį darbą ar visuomeninę paslaugą apmokestinant sumažintu tarifu. Šis principas taikomas teikiant teisines paslaugas, tačiau pastebima tendencija pritaikyti ir kitomis veiklos rūšimis užsiimantiems asmenims. Skirtingai nuo savanoriavimo, pro bono veikloje naudojami specifiniai profesiniai įgūdžiai ir žinios, teikiami asmenims, to negalintiems sau leisti įprastomis sąlygomis. 

Skirtingai nei kai kuriose išsivysčiusiose teisinės tradicijos šalyse, Lietuvoje nėra rekomendacijų, kiek teisininkams derėtų valandų skirti pro bono veiklai. JAV, priklausomai nuo valstijos, etikos taisyklės numato teisininkams privalomai skirti iki 50 valandų per metus pro bono veiklai.

YVES IR PRO BONO

Yves advokatai prisideda prie socialinės atsakomybės iniciatyvos ir siekia, kad profesionalios teisinės paslaugos būtų prieinamos tuomet, kai jos yra reikalingos ir tiems asmenims, kurie jų negali sau leisti. 

Kiekvienas Yves advokatas gali skirti nustatytą teisinio darbo valandų kiekį per metus pro bono veiklai, dėl kurios profesionalių teisinių paslaugų rezultatu gali būti patenkinti ir tie klientai, kurie kitokiu būdu nebūtų galėję išspręsti kilusių keblumų.

Suprasdami, jog Yves teikiamos pro bono galimybės ne visuomet gali būti pakankamos, Yves nurodo, jog su galimybe gauti savanorių teikiamą teisinę pagalbą plačiau galite susipažinti čia:

http://www.teisesklinika.lt/

Su valstybės garantuojama antrine teisine pagalba ir reikalavimais ją gauti, galite susipažinti čia:

http://www.teisinepagalba.lt/