Diven by law
LT/ EN

Viešieji pirkimai

Yves advokatai konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais tiek rengiant pasiūlymus, tiek įvertinant viešųjų pirkimų sąlygų atitiktį teisės aktų reikalavimams, rengiant pretenzijas ir atstovaujant ginčuose su perkančiosiomis organizacijomis ar kitais viešajame pirkime dalyvaujančiais tiekėjais.

Advokatų kontora nuolat atstovauja klientų - tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų - interesus visose viešųjų pirkimų ginčų stadijose, taip pat ikiteisminiame ir teisminiame ginčų nagrinėjime.

Advokatų kontoros teisininkai padeda užsienio ir vietiniams tiekėjams išanalizuoti ir parengti rizikų sumažinimo technikas bei parengti įstatymų bei viešųjų pirkimų dokumentų nustatytus reikalavimus atitinkančius pasiūlymus.