Diven by law
LT/ EN

Nekilnojamasis turtas, statybos ir teritorijų planavimas

Yves advokatai kvalifikuotai teikia teisines konsultacijas teritorijų planavimo, statybų ir įvairiais nekilnojamojo turto klausimais: įgijimo ir perleidimo, įkeitimo (hipotekos), nuomos, bendrosios nuosavybės, servitutų, uzufruktų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kt.

Advokatų kontoros teikiamos paslaugos apima įvairių rizikų, kylančių sudarant sutartis, formuojant daitkus, nustatant daiktines teises, įvertinimą, atstovavimą administracinėse procedūrose valstybės ir savivaldybių institucijose, sandorių dokumentų rengimą, neteisminį ginčų sprendimą bei ginčų sprendimą administraciniuose ir bendrosios kompetencijos teismuose, arbitraže.