Diven by law
LT/ EN

Konkurencija

Konkurencijos teisės srityje Yves teikia šiai sričiai įprastas teisines paslaugas:

  • Atstovauja klientų interesus dėl vykdomos koncentracijos (organizuoja kreipimąsi į konkurencijos priežiūrą atliekančią instituciją dėl atitinkamo leidimo gavimo, rengia pranešimus dėl koncentracijos);
  • Teikia teisines paslaugas dėl konkurencijos teisės draudžiamų susitarimų, nesąžiningos konkurencijos, naudojimosi dominuojančia padėtimi;
  • Atstovauja teisiniuose procesuose dėl už konkurencijos priežiūrą atsakingos institucijos paskirtų sankcijų teisėtumo ir pagrįstumo.