Diven by law
LT/ EN

Įmonių valdymas ir verslas

Įmonių valdymo bei verslo reguliaciniai klausimai yra vieni svarbiausių kasdieninėje kontoros teisininkų veikloje.

Yves advokatai konsultuoja klientus, dirbančius įvairiose pramonės ir paslaugų srityse. Betarpiškai bendraudami su įmonių savininkais ir vadovais Yves advokatai pirmiausia siekia suprasti konkretaus verslo specifiką ir individualius klientų poreikius. Kruopšti klientų verslo sprendimų analizė leidžia užtikrinti efektyviausią ir veiksmingiausią klientų teisinę apsaugą, o tolimesnis bendras darbas su įmonių vadovais ir savininkais leidžia kuo efektyviau įgyvendinti klientų strateginius planus griežtai laikantis korporatyvinės etikos.

Konsultacijos įmonių valdymo klausimais apima į efektyvų valdymą orientuotos valdymo struktūros parinkimo, vadovų fiduciarinių pareigų klausimus, verslo reorganizacijas, o taip pat konsultacijas darbo teisės, įvarių sandorių, geros praktikos bei teisinio reguliavimo klausimais.

Yves siūlo efektyvius sprendimus planuojant vadovybės pasikeitimo procedūras, rengia efektyvias bendrovės veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams bei korporatyvinei etikai vidines taisykles bei politikas, o taip pat sprendimus, kurie padeda išvengti interesų konflikto bei nesąžiningo konkuravimo.