Diven by law
LT/ EN

Įmonių susijungimai ir įgijimai

Įmonių susijungimai ir įgijimai gali sukurti sinergiją bei mąsto ekonomiją plečiant veiklą bei mažinant sąnaudas. Susijungimų ar įgijimų sandoriai turi būti sprendžiami  kompleksiškai įvertinus visus veiksnius - Yves advokatai suplanuos ir efektyviai įgyvendins jų strategiją. Tai padės klientams atlikti pilną atitinkamų sandorių sąnaudų bei naudos analizę, greitai ir efektyviai nustatyti teisines rizikas bei pasiūlyti jų sumažinimo ar eliminavimo variantus.

Yves advokatų supratimu, profesionalumas, komercinių paslapčių bei sandorio detalių slaptumas, verslo specifikos supratimas, kūrybiškumas bei atidumas detalėms yra kertiniai akmenys, teikiant paslaugas šioje srityje.